فهرست بستن

تقویم ادبی

درگذشت احمد محمود

احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود (۴ دی ۱۳۱۰، اهواز– ۱۲ مهر ۱۳۸۱، تهران) نویسندهٔ معاصر ایرانی بود. او را پیرو مکتب ریالیسم جادویی می‌دانند. معروف‌ترین رمان او،همسایه ها در زمرهٔ آثار برجستهٔ ادبیات معاصر ایران می‌شود.