فهرست بستن

دسته: دسته‌بندی نشده

برگزاری وبینار با موضوع تشریح برنامه عملیاتی و شیوه طراحی سوالات با توجه به بارم بندی جدید

دبیران محترم درس فارسی همانگونه که مستحضرید شیوه ارزشیابی درس فارسی در متوسطه اول از سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به صورت کتبی-شفاهی اجرا می گردد. از…