فهرست بستن

گزارش برگزاری وبینار تشریح برنامه عملیاتی

با استعانت از خداوند متعال توفیق حاصل شد در مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ساعت ۱۶ با همکاری دبیرخانه کشوری و حضور همکاران استان های هم قطب اولین وبینار برگزار گردد.

در طی برگزاری این وبینار پس از خیر مقدم سرگروه آموزشی استان یزد که میزبان این وبینار بودند . چگونگی طراحی سوالات با توجه به شیوه نامه جدید ارزشیابی توسط جناب دکتر بزدوده تشریح و تبیین گردید. همچنین در طی برگزاری این وبینار به پرسش های مطرح شده از سوی همکاران پاسخ داده شد.این جلسه با تاکید بر الزام اجرایی بودن شیوه نامه جدید بارم بندی و طراحی سوالات پایان یافت.