فهرست بستن

باز آمد…

پاییز حدیث کوچ برگی سرخ است          خندیدن گل زیر تگرگی سرخ است

 

فصل مهر ، فصل رویش جوانه های امید، فصل خواندن و نوشتن، از راه رسید

 

فصل مهر ، فصل آشنایی با خدا، فصل خوشه چینی ستاره ها، فصل همکلاسی های دیروز و هم نیمکتی های امروز، از راه رسید